Gedichten over boeken en lezen #19

Ik heb alleen de woorden, gij den geest

Ik heb alleen de woorden, gij den geest,
En zoveel als geest meerder is dan woord,
Is in dit werk meer dat aan u behoort
Dan aan uw dichter, die het schrijft en leest.

Gij gaaft mij goeds uit uwen geest en preest
Mij voor uzelven, bracht ik daarna voort
Uw goed in schoon verband van woord met woord,
Maar minder schoon dan ’t in ú was geweest.

En voor mijn woorden reikt gij me uwen lof,
Als een gekruiden drank van rijpen wijn,
Die mij bedwelmt, schoon ik begeer naar meer; –

Want van uw lof gedrenkt denk ik niet eer
Te rusten voor deez’ koninklijke stof
Eén roemrijk boek vol grooten geest zal zijn.

Albert Verwey
Uit: Van de liefde die vriendschap heet (1885)
Via project Laurens Janz Coster

Plaats reactie

Je kunt de volgende HTML tags gebruiken:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>