Tags: C.P. Hoogenhout

Gedichten over boeken #27

Tijdens een bezoek bij ds. S.J. du Toit, Noorder Paarl (juni 1881)

Het hoofd is vol,
‘k Ben bijna dol.
Van lezen? neen van titels kijken,
Van boeken, die in orde prijken,
In ’t Sanctum van een predikant,
In ’t Afrikaanse Zuiderland.
Als ‘k al die boeken eens moest lezen,
Mij dunkt er zou geen eind aan wezen,
Al kwam ik tot Methus’lems jaren;-
‘k Zal dus het plan maar laten varen,
En neem er slechts maar een van ’t rak,
Begin, en rook mijn pijp tabak.

C.P. Hoogenhout
Uit: Gedigte (1941)