Tags: Leo Vroman

Gedichten over boeken en lezen #23

Voor wie dit leest

Gedrukte letters laat ik U hier kijken,
maar met mijn warme mond kan ik niet spreken,
mijn hete hand uit dit papier niet steken;
wat kan ik doen? Ik kan U niet bereiken.

O, als ik troosten kon, dan kon ik wenen.
Kom, leg Uw hand op dit papier; mijn huid;
verzacht het vreemde door de druk verstenen
van het geschreven woord, of spreek het uit.

Menige verzen heb ik al geschreven,
ben menigen een vreemdeling gebleven
en wien ik griefde weet ik niets te geven:
liefde is het enige.

Liefde is het meestal ook geweest
die mij het potlood in de hand bewoog
tot ik mij slapende vooroverboog
over de woorden die Gij wakkerleest.

Ik zou wel onder deze bladzij willen zijn
en door de letters heen van dit gedicht
kijken in uw lezende gezicht
en hunkeren naar het smelten van Uw pijn.

Doe deze woorden niet vergeefs ontwaken,
zij kunnen zich hun naaktheid niet vergeven;
en laat Uw blik hun innigste niet raken
tenzij Gij door de liefde zijt gedreven.

Lees dit dan als een lang verwachte brief,
en wees gerust, en vrees niet de gedachte
dat U door deze woorden werd gekust:
Ik heb je zo lief.

Leo Vroman
Uit: Gedichten, vroegere en latere (1949)

Inge kijkt | Dichtersechtpaar Leo en Tineke Vroman (Profiel)

Afgelopen week berichtte uitgeverij Querido over de dood van Leo Vroman. De dichter werd achtennegentig jaar oud en overleed in zijn woonplaats in Texas (VS). Vromans gedichten waren bij veel mensen geliefd en die dichter ontving vele literaire prijzen, waaronder de P.C. Hooftprijs in 1964.

Deze korte documentaire uit augustus 2010 werd naar aanleiding van Vromans dood opnieuw uitgezonden. In het leven van dichtersechtpaar Leo en Tineke Vroman staan de Liefde, het Leven en de Dood centraal. Op de vraag naar de voorwaarde om samen zo gelukkig oud te worden hoeft Leo niet na te denken.

(Doet de video het niet, klik dan hier.)

Wil je wat gedichten van Leo Vroman lezen? Kijk dan eens hier, de website Poëzie Leestafel heeft er een aantal verzameld. Vooral de laaste strofe van het gedicht ‘Vrede’ is deze dagen veel geciteerd. Recenter werk vind je op het blog dat de dichter bijhield.