Categorie: Recensie

Recensie | Esther Gerritsen — Broer (2016)

Het Boekenweekgeschenk, de novelle Broer (2016) van Esther Gerritsen is een mooi cadeau. Het verhaal gaat over Olivia: echtgenote, moeder van twee zoons (zestien en veertien jaar) en financieel directeur van een bedrijf dat in zwaar weer verkeert. Ze heeft een druk leven. En o ja, ze heeft ook nog een broer, Marcus. Maar daarmee heeft ze nauwelijks contact; hij gaat z’n eigen gang. Totdat hij – zo opent het verhaal – haar belt met de emotionele mededeling dat zijn been misschien geamputeerd moet worden. Plotseling wordt Olivia overmand door verdriet. En dat terwijl ze doorgaans nogal koeltjes reageert, sterker nog: ze is de afstandelijkheid zelve. Hoe kan het dat ze nu ineens zo geraakt is?

Broer540

Het been moet eraf en Olivia doet alles om haar broer te ondersteunen. Zelfs ten koste van haar gezin en haar carrière. Ze is er heilig van overtuigd dat juist zíj als reddende engel moet optreden. Gerritsen laat op verbluffende wijze zien hoe Olivia daarbij aan zichzelf voorbij gaat. Ontluisterend is de passage waarin ze haar man en kinderen over haar hoort praten: ze scheppen een heel ander beeld van haar dan Olivia van zichzelf voor ogen heeft.

Familieverhoudingen die op scherp komen te staan vanwege ziekte of ongeluk: dat motief komt in het werk van Gerritsen wel vaker voor (bijvoorbeeld in Dorst (2012) en in Roxy (2014)). Daarbij gaat ze heel erg in het hoofd van haar personages zitten en laat ze zien hoe je de werkelijkheid kleurt met je eigen gedachten. Dit gebeurt ook in Broer: Olivia dénkt vooral dat Marcus vooral haar nodig heeft. Dit gebrek aan zelfkennis is in zekere zin leerzaam. Ik wil niet verklappen hoe het verhaal afloopt, maar laat ik zeggen dat ik dit slot niet had verwacht. Maar ach, voor Olivia hoop ik dat het waar is.

Wat ik zo fijn vind aan het proza van Gerritsen zijn de uitstekende dialogen. Ze zijn echt uit het leven gegrepen en zorgen vaak voor geestige scènes. Herkenning en de mogelijkheid je te identificeren met de personages maakt haar werk bij mij geliefd. Ik hoop dat door dit Boekenweekgeschenk vele lezers haar werk zullen ontdekken.

Broer wordt tijdens de Boekenweek zo’n 600.000 keer cadeau gedaan. Je krijgt het van je boekhandelaar wanneer je voor € 12,50 aan Nederlandstalige boeken besteed. Op zondag 20 maart kun je trouwens met het geschenk gratis reizen met de trein (meer informatie daarover vind je hier). Kijk en luister hieronder hoe Esther Gerritsen de eerste pagina’s van Broer voorleest:

Ga naar de boekhandel en zorg dat je het Boekenweekgeschenk te pakken krijgt! De Boekenweek duurt nog tot en met zondag 20 maart.

Recensie | Guus KuijerDe bijbel voor ongelovigen 4. Koning David en de splitsing van het rijk

Det vierde deel van Guus Kuijers’ De bijbel voor ongelovigen (2015) is verschenen! In dit deel wordt het Bijbelboek 2 Samuël en een deel van het boek Koningen naverteld. In het vorige deel lazen we hoe David de macht greep en Saul van de troon stootte. Nu is deze koning oud geworden, hij heeft vele zonen en dochters gekregen. Eén van die zoons is de bloedmooie, langharige Absalom. Kuijer vertelt hoe deze man op zoek gaat naar vijanden van het huis David: zijn zus Tamar is verkracht, maar door wie? Dat moet iemand zijn die het slecht voor heeft met de koning. Hij start een groot onderzoek en komt zodoende steeds meer te weten over z’n vader, de koning. Absalom kon niet bevroeden dat hij hierdoor enige tijd verbannen wordt door David en uiteindelijk een opstand tegen de koning zal leiden. En die lange haren had hij ook beter af kunnen knippen…

Kuijer_De Bijbel voor ongelovigen 540

Al lezend over koning David en zijn rijk moest ik soms aan de serie Game of Thrones denken: de strijd om de macht gaat gepaard met oorlogen, wraak en overspel. Verschillende ‘huizen’ (stammen) bevechten elkaar sinds mensenheugenis, de alleenheerschappij is altijd in gevaar. Aan het hof spelen invloedrijke raadgevers een belangrijke rol. De namen vliegen je om de oren! Toch vond ik dat er maar weinig spanning in dit eerste verhaal uit deel 4 van De bijbel voor ongelovigen zit. Misschien omdat ik de afloop al kende? Hoewel, als kind vond ik die strijd om de troon ook al saai. Helaas brengt Kuijer – in tegenstelling tot zijn eerdere hervertellingen – weinig humor in het verhaal.

In het tweede gedeelte van het boek is Abigail, één van Davids vrouwen, aan het woord. Zij vertelt hoe David – ‘een man naar Gods hart’ zo staat er in de Bijbel, ‘Gods lieveling’ schrijft Kuijer – grote zonde begaat door zijn gevoelens en verlangens voor Batseba niet te kunnen onderdrukken. Opnieuw valt er maar weinig te lachen. Gelukkig weeft de schrijver er her en der wat wijsheden doorheen. En hij drukt ons met de neus op de feiten; zo zegt de vertelster:

“Ik vroeg me af hoe vaak in de geschiedenis Gods naam was misbruikt om er de meest gruwelijke misdaden mee goed te praten. Of belangrijker nog: hoe vaak ging dat in de toekomst nog gebeuren?” (p. 140)

Daarna komt er opnieuw een belangrijk personage aan het woord: Jerobeam. Kuijer geeft hem een onwaarschijnlijk lang leven en laat hem zodoende vele verhalen vertellen over de regeerperiode van Salomo en de splitsing van het rijk. Voor wie opgegroeid is met de Bijbel komen sommige geschiedenissen bekend voor, maar door de frisse blik van de auteur wordt er wel nieuw licht op geworpen.

Het proza van Kuijer is aangenaam, je merkt dat hij het heerlijk vindt om de verhalen opnieuw te vertellen. Ook zet de schrijver je zo nu en dan aan het denken door een mooie opmerking. Hiervan nog twee voorbeelden:

“Het waren woorden waarmee ons land voorgoed in tweeën werd gebroken, zo sterk, zo vernietigend kunnen woorden zijn. We zijn een volk van woorden en we weten allang dat we met woorden voorzichtig moeten zijn en toch gaat het soms grondig  mis. Soms valt het woord als een sneeuwvlok, soms valt het als  een steen, je weet het niet van tevoren, je moet altijd goed uitkijken waar je staat want voor je het weet word je zwaar getroffen.” (p. 217)

En:

“Ik voelde dat dit het probleem van de toekomst zou worden: dat vroomheid werd verward met wreedheid, ‘de vreze Gods’ met onbarmhartigheid.” (p. 256)

Stof tot nadenken, toch? Deel 4 van De bijbel voor ongelovigen is meer van hetzelfde, maar absoluut de moeite waard. Ook al miste ik Kuijers spitsvondigheid, het was toch een fijn boek. Op naar deel 5!

Recensie | Beitske Bouwman — Daan en Olivia

Het werk van Beitske Bouwman kende ik nog niet, terwijl ze toch al drie succesvolle romans op haar naam heeft staan. Via de onlangs verschenen novelle Daan en Olivia (2015) maakte ik kennis met de schrijfster.

Het boekje (zo’n 120 pagina’s lang) opent met de fascinerende vraag: ‘Als er geen haat was, zouden we dan wel weten dat liefde het hoogste doel is?’ Deze quote van de Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross bleef tijdens het lezen in mijn hoofd hangen.

Het korte verhaal is mooi en tegelijkertijd tragisch. Op het moment dat de liefdesrelatie tussen Daan en Olivia definitief verbroken wordt, komen ze er beiden achter – onafhankelijk van elkaar – dat er nog wel degelijk sprake is van liefde. Allebei zijn ze na de heftige breuk in gedachten constant bij de ander.

We volgen de twee de eerste uren nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Het verhaal is opgebouwd uit korte hoofdstukjes, waarbij het perspectief telkens wisselt tussen de twee ex-geliefden. Als lezer zit je voortdurend in het hoofd van de één of van de ander. Zo vraag je je samen met Olivia af waar het is misgegaan.

Wanneer is de bevreemding ingetreden? Op die dag dat ze zwijgend door het bos wandelden? Toen het blad uit de bomen dwarrelde en de wind guur om hen heen blies? […] Of die keer dat hij een scheet liet zonder zich te excuseren? Of toen ze vergat de deur dicht te doen terwijl ze aan het plassen was? Wanneer, o wanneer zette de kentering in? Of gebeurde het al op de eerste dag, toe ze elkaar voor het eerst zagen, wat toen al het begin van het einde ingezet? (p. 39)

Ook Daan is erg emotioneel over de breuk, hoe beheerst en gecontroleerd hij ook van Olivia wegging. Al rijdend naar het noorden, de zee, probeert Daan de gebeurtenissen te overdenken. Hij ziet in dat hij gevlucht is in conventies. Toch besluit hij om terug te keren naar huis: hij wil Olivia nog één keer zien. Maar hij zal haar in een staat aantreffen, die hij niet voor mogelijk had gehouden…

Bouwmans proza is afgewogen en gevoelig. Deze novelle laat je even stilstaan bij je eigen gevoelsleven. Misschien herken je je wel in de relatie tussen Daan en Olivia. Al lezend vraag je je af: hoe zou ik reageren in zo’n situatie?

Luister hieronder naar het lied van Daan en Olivia gezongen en gecomponeerd door Hildegard Mandos met tekstfragmenten uit het verhaal. Het geeft goed de sfeer van Daan en Olivia weer: een fijngevoelige tekst die je tot reflectie aanzet.

Recensie | P.F. Thomése — De onderwaterzwemmer

Soms vergeet ik heel even wat écht goede literatuur is. Niet dat ik doorgaans zoveel ‘troep’ lees hoor (ik selecteer nauwkeurig), maar het gebeurt niet vaak dat je na enkele pagina’s al weet dat je met een uitzonderlijk goed boek te maken hebt. Zo eentje die je bijblijft, waarvan je hoopt dat je hem in de toekomst nog ‘ns zal lezen zodat je er meer van begrijpt. De onderwaterzwemmer (2015) van P.F. Thomése is zo’n boek. Ik bleef maar mooie passages onderstrepen!

‘Dat is overleven: je wordt een ander. Jij sterft, het is die ander die van het ongeluk wegloopt.’ (p. 237)

Het boek bestaat uit drie delen die heel verschillend van toon zijn, maar telkens is het zulk sterk proza! Heel indrukwekkend. De focalisatie ligt bij Tin van Heel, die in deel 1 nog maar een jongen van 14 jaar is. Het is 1944, samen met zijn vader zwemt hij ’s nachts de rivier over om in bevrijd gebied terecht te komen. Maar de jongen komt alleen aan de overkant aan. Terwijl het langzaam dag wordt, zit hij in de uiterwaard te wachten op zijn vader die nergens te bekennen is. Paniek en ongeloof komen in Tin op: wat moet hij doen? Als hij hulp krijgt van de dorpsbewoners en weer naar huis teruggebracht wordt, bevestigt Tin daarmee in zijn beleving de verdwijning van zijn vader. Thomése weet de verlammende gemoedstoestand van Tin heel goed onder woorden te brengen. Onderstaand filmpje, waarin de schrijver het begin van het boek voorleest, illustreert het gevoelige, bijna poëtische eerste deel van De onderwaterzwemmer.

Het tweede deel speelt zich dertig jaar later af. Samen met zijn vrouw Vic reist Tin – min of meer tegen zijn zin in – af naar Afrika, om daar Salif, een Foster Parents-kind, te bezoeken. Het hele avontuur valt Tin vanaf het begin tegen. Daarnaast brengt de reis bij Tin, onbedoeld en onverwacht, herinneringen aan zijn verdwenen vader terug waarbij schuldgevoel de boventoon voert. Het stel krijgt te maken met alle clichés de je je kunt voorstellen bij zo’n reis, op het naïeve af. Komische kost voor de lezer, totdat het verhaal ineens heel spannend wordt: er vindt een ingrijpende gebeurtenis plaats. Opnieuw blijkt dat Tin niet de regie over zijn eigen leven voert.

Weer dertig jaar later, in 2004, komen we Tin in een heel andere hoedanigheid tegen. In dit derde deel is hij een man van 74 en ligt hij te creperen in een ziekenhuis op Cuba. Dezelfde Tin, in een heel andere levensfase. Opnieuw heeft hij te maken met schuldgevoelens: zijn dochter heeft hem de noodlottige reis naar Afrika nooit vergeven. Dit derde deel is minder verhalend geschreven dan deel 2, eerder gelaten en nuchter (realistisch).


Zoals ik eerder schreef is dit zo’n boek dat je eigenlijk moet herlezen om de verschillende thema’s en motieven die erin opgesloten liggen te ontdekken. Verlies en afwezigheid, schuldgevoel en angst: het speelt allemaal een rol in De onderwaterzwemmer. Thomése geeft de lezer boeiende inzichten doordat hij zo dicht bij Tins gevoelsleven blijft. En dat in een overweldigend mooie stijl. Ik zeg: lees dit boek!

PS De onderwaterzwemmer is nauwelijks te vergelijken met Thoméses avontuurlijke verhalen met J.Kessels, waarover ik eerder schreef dat ze hilarisch en vunzig zijn. Eén ding hebben deze boeken wel gemeen: ze zijn zeer goed geschreven. Thomése is van alle markten thuis.